Ofer Ekstien 

Advocate

מאת: עו"ד עופר אקשטיין- מתמחה בנושאי זכויות אדם ומעמד בישראל.  

 

משרד הפנים מסרב לתת מעמד בישראל לאשתו של אזרח ישראלי שנראתה במכון ליווי וקובע כי על האישה לעזוב את הארץ בהקדם ומונע מזוג צעיר לממש את אהבתם ולגדל יחד את בנם.

במקרה זה מדובר באישה שהגיעה לישראל מרוסיה ביום 3.10.01 מכוח נישואיה לאזרח ישראלי. בשנת 2005 לאחר שנפרדה מבעלה הכירה  האישה אזרח ישראלי אחר שייקרא בשם בדוי " ( מיכאל") והם החלו לחיות יחד כבני זוג לכל דבר ועניין. בהמשך התגרשה האישה מבעלה וזמן  קצר לאחר מכן האישה נכנסה להריון ממיכאל. בינואר 2006 חזרה האישה לרוסיה כדי ללדת את הבן בתמיכת בני משפחתה, מיכאל נסע לבקר אותה ברוסיה והם נשאו ביום 19.6.06  ובהמשך נולד להם בן.

מיכאל חזר ארצה חזרה מרוסיה והזמין את אשתו לארץ וביום 30.5.07 הגיעה האישה והבן לישראל.  על מנת שהבן יקבל אזרחות ישראלית פנו בני הזוג לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה אבהות וקבלו פסק דין אשר קבע כי על פי בדיקת רקמות מיכאל הוא  האב הביולוגי של הבן הקטין והילד קבל אזרחות ישראלית ונרשם בתעודת הזהות של האב.

כמו כן בני הזוג פנו למשרד הפנים בבקשה לקבל מעמד בארץ ובחודש 6/07  קבלה האישה אשרת תייר כללית ומשרד הפנים החל בהליך ההתאזרחות  המדורג לקבלת אזרחות אשר נמשך כ- 4.5 שנים ובמהלכו נבדקת כנות הקשר בין בני הזוג ובהתאם לנוהלי משרד הפנים. אשרת השהייה הזמנית של האישה חודשה מידי שנה עד לחודש 7/09. אולם בחודש 9/09 בוטלה אשרת השהייה שנתנה למרשתי מאחר ונראתה  "במכון ליווי " בחיפה  בנימוק כי מדובר בקשר פיקטיבי בין בני הזוג. 

בני הזוג  פנו בעתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. אולם בית המשפט דחה את העתירה ואישר את החלטת משרד הפנים כי קיים חשש לכנות הנישואין מאחר והאישה נראתה במכון ליווי. לפני מס' חודשים  פנו שוב בני הזוג למשרד הפנים למרות החלטתו לבטל את אשרת השהייה של אישה כאמור וזאת בשל נסיבות חדשות שמתקיימות במקרה זה.

יובהר כי בני הזוג טוענים כי מדובר בקשר אמיתי לגמרי וכי הם נשאו מתוך אהבה רבה זה לזו ומגדלים את יחד את בנם הקטין וחיים יחד בדירה משלהם כזוג לכל דבר ועניין. כמו כן טענו בני הזוג בתקופה הקודמת בטרם למתן פסק הדין בעתירה כי הם היו מיוצגים על ידי עו"ד אחר וכי בהליך המשפטי הקודם לא הוצגו ראיות ממשיות בהקשר כלשהו לעיסוק של האישה בזנות וכל מה שעמד בפני משרד הפנים ובית המשפט היה כי אישה נראתה מספר פעמים במכון הליווי.

כמו כן האישה לא הועמדה לדין פלילי בעבירות הקשורות בזנות אלא נראתה במכון ליווי בלבד ואין כל הוכחה ממשית כי היא אכן עסקה בזנות. כמו כן גם במקרה של זר הנשוי לאזרח ישראלי והאזרח נשלח לבית סוהר לא מגרשים את הזר מהארץ אלא אם כן הישראלי נידון לתקופת מאסר ממושכת וכעת ממתינים בני הזוג להחלטת משרד הפנים באם להחזירם להליך ההתאזרחות המדורג.

יצוין כי החלטת בית המשפט אשר אישרה את החלטת משרד הפנים, כי קיים חשש לכנות הקשר בין בני זוג נשואים כדין שיש להם בן משותף מאחר והאישה נראה במכון ליווי היא למעשה מתן הכשר למדינה לקבוע לזוג נשוי שיש לו ילד משותף כי הקשר ביניהם פיקטיבי ולמעשה בהחלטה זו המדינה מתערבת בחיי בני הזוג, מפרקת את הקשר ביניהם וקובעת כי עליהם להתגרש בניגוד לרצונם. החלטה שיש לה השלכות מרחיקות לכת על בני הזוג ועל עתיד הילד וכאן נשאלת השאלה האם כדי להכריע בנושא זה לא נדרשות ראיות חזקות במיוחד כי שהקשר אינו כנה.

בנוסף האם העובדה שהאישה נראתה במכון ליווי ואף אם נרחיק לכת בכך במקרה בו האישה עובדת בזנות. האם  עובדה זו  בלבד יש בה כדי להוכיח כי הקשר בינה לבין בעלה אינו כנה ולכן לא ניתן להעניק לה מעמד בישראל . האם מספיק שמשרד הפנים קרי- המדינה יעלו ספק כלשהו בדבר כנות הקשר ובכך יהיה מספיק כדי לקבוע כי מדובר בקשר שאינה כנה ולגרש זוגות נשואים שיש להם ילדים משותפים.

פסק דין המנחה בעניין נטל הראייה וההוכחה  המטיל על שר הפנים חובה להסביר ולשכנע מדוע הוא דוחה בקשת התאזרחות של בן זוג של אזרח ישראלי ניתן בבג"ץ 3648/92 סטמקה נ' שר הפנים, פ"ד נז(2) 728, 792) (להלן: "בג"ץ סטמקה") ובו נקבע כי:" עם זאת וכמו בעניינו של כל שיקול דעת אחר, הושמו גבולות וסייגים גם סביב שיקול דעתו של שר הפנים לפי חוק האזרחות.....הנחיית המחוקק להקל בהתאזרחות בן זוגו של ישראלי סע' 7 לחוק האזרחות, אין בו כדי לשלול את שיקול דעתו הרחב של שר הפנים גם לעת דונו בבקשת בן זוגו של ישראלי לקבלת אזרחות ישראלית. בה בעת, מורה הוא אותו דרך כי יש וראוי לשקול הקלה בבקשתו של אותו בן זוג. לא ארחיק לכת ולא אומר כי "נטל השכנוע" מוטל על כתפי השר- להצביע על טעם ראוי על- שום מה- ולמה אין הוא פוטר בן זוג של אזרח ישראלי מהוראות סעיף 5 (א) לחוק האזרחות, ואולם לא אתקשה לומר כי הנטל הוא על השר להסביר מדוע אין פוטר בן זוג של ישראלי מתנאים אלה. כולם או מקצתם.  

לדעתי במקרה זה לא הרים שר הפנים את נטל  השכנוע ולא ניתן הסבר משכנע מספיק  מדוע נדחתה  בקשת בני הזוג לקבלת אזרחות רק מהטעם שהאישה  נראתה במכון ליווי  ולא הוצגו ראיות משכנעות מלבד זאת כי הקשר בין הצדדים אינו כנה ועל כן על משרד הפנים לאפשר לבני הזוג להתחיל שוב בהליך התאזרחות ובדיקת כנות הקשר.

ביטול מעמד בישראל לבת זוג של אזרח ישראלי שנראתה במכון ליווי